Dokumenty

Podstawa prawna

terotory
 

Apport Logistyka Sp. z .o.o. z siedzibą w Ostrów Kania 25 D; 05-311 Dębe Wielkie jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.St.Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374037
NIP: 822-23-27-378
Regon: 142741462
Spółka APPORT świadczy usługi transportu międzynarodowego na podstawie licencji nr TU-029179 na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy wydanej przez Ministra Infrastruktury.
Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym oraz OC spedytora wydane przez AXA Towarzystwo i Reasekuracji S.A.
Jesteśmy członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych .
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Dokumenty do pobrania

terotoryCERTYFIKAT POLISY OCP

KRS

Licencja

NIP

REGON
 
Kontakt

Jeśli masz pytania
Zapraszamy do kontaktu z nami

Apport Logistyka Sp. z o.o.
Adres biura: Ostrów Kania 25D
05-311 Dębe Wielkie

tel. +48 (22) 380 55 80 do 89
fax: +48 (22) 380 55 90 +48 (22) 489 60 40

e-mail: [email protected]


 

Formularz zapytania

Spółka APPORT Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ostrów Kania 25d /05-311/ Dębe Wielkie chroni Twoje dane osobowe. Zapoznaj się z załączoną treścią klauzuli informacyjnej zawierającą politykę prywatności. Prowadzenie przez Ciebie dalszej korespondencji w formie elektronicznej oznacza świadomą i dobrowolną Twoją zgodę na przetwarzanie uzyskanych w ten sposób danych osobowych przez administratora, którym jest APPORT Logistyka Sp. z. o.o. z siedzibą w miejscowości Ostrów Kania 25d /05-311/ Dębe Wielkie. Osoba, której dane dotyczą oświadcza, że podane dane są zgodne z prawdą, oraz że zapoznała się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dotyczącą celu i sposobów przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.