klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się ze Spółką Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ostrów Kania 25d /05-311/ Dębe Wielkie.

Informuję, że:

1. Chcąc skontaktować się z Spółką APPORT Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ostrów Kania 25d /05-311/ Dębe Wielkie adres e-mail: [email protected] lub z pracownikiem tej firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie zobowiązany jesteś podać nam dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres swoje poczty mailowej oraz w szczególnych wypadkach numer telefonu.
2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka APPORT Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ostrów Kania 25d /05-311/ Dębe Wielkie adres e-mail: [email protected] zwana dalej Administratorem.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do celów prowadzenia korespondencje e-mailową lub udzielania odpowiedzi telefonicznej przez Spółkę APPORT Logistyka Sp. z o.o. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Ciebie oraz fakt, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu udzielenia Ci odpowiedzi na korespondencję mailową lub telefonicznie, 6 ust. 1 pkt a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Pamiętaj, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu poczty mailowej: [email protected] lub telefonicznie przy zastosowaniu numeru telefonu naszej firmy podanym na stronie internetowej www.apport.com.pl wyrażasz zgodę na przeważenie swoich danych osobowych w zakresie prowadzonej korespondencji mailowej lub rozmów telefonicznych, które sam inicjujesz.
5. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe jest prowadzenie pomiędzy naszymi firmami korespondencji e-mailowo lub udzielenia Ci odpowiedzi telefonicznej.
6. Posiadasz prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie.
7. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencję mailową przez Administratora lub udzielenia Ci odpowiedzi telefonicznej a po tym okresie również dla celów dalszej współpracy jeśli taka zostanie nawiązana pomiędzy naszymi firmami lub pomiędzy naszą firmą a Twoja osobą.
Kontakt

Jeśli masz pytania
Zapraszamy do kontaktu z nami

Apport Logistyka Sp. z o.o.
Adres biura: Ostrów Kania 25D
05-311 Dębe Wielkie

tel. +48 (22) 380 55 80 do 89
fax: +48 (22) 380 55 90 +48 (22) 489 60 40

e-mail: [email protected]


 

Formularz zapytania

Spółka APPORT Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ostrów Kania 25d /05-311/ Dębe Wielkie chroni Twoje dane osobowe. Zapoznaj się z załączoną treścią klauzuli informacyjnej zawierającą politykę prywatności. Prowadzenie przez Ciebie dalszej korespondencji w formie elektronicznej oznacza świadomą i dobrowolną Twoją zgodę na przetwarzanie uzyskanych w ten sposób danych osobowych przez administratora, którym jest APPORT Logistyka Sp. z. o.o. z siedzibą w miejscowości Ostrów Kania 25d /05-311/ Dębe Wielkie. Osoba, której dane dotyczą oświadcza, że podane dane są zgodne z prawdą, oraz że zapoznała się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dotyczącą celu i sposobów przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.